Slide 1
สมาคมผึ้งเพื่อสุขภาพ
BHA.OR.TH
Slide 2
Slide 3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
สมาคมผึ้งเพื่อสุขภาพ ได้รับการจัดทะเบียนเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เสรี พงศ์พิศ ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคม โดยสมาคมมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ 41/10 ม. 3 ถ.กระทิงลาย ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี สมาคมฯ มีจุดประสงค์ประสานบุคลากรที่มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวกับผึ้งและความสัมพันธ์กับสุขภาพ รวมถึงกระบวนการด้านผึ้งบำบัด เผยแพร่ความรู้ด้านผึ้งเพื่อสุขภาพและผึ้งบำบัดตามแนวทางการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยด้านผึ้งเพื่อสุขภาพและผึ้งบำบัด และเป็นแหล่งความรู้ด้านวิชาการเพื่อการศึกษา
สมาคมผึ้งเพื่อสุขภาพ